top of page

Algemene Voorwaarden

Algemeen

1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Maaike van Schothorst Fotografie.

2.     De klant gaat automatisch akkoord met deze voorwaarden wanneer men een boeking doet.

3.     Maaike van Schothorst Fotografie zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, in de stijl waarin Maaike van Schothorst Fotografie gebruikelijk werkt en doet dit naar eigen creatieve inzicht.

4.     Maaike van Schothorst Fotografie spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage.

 

Aansprakelijkheid

5.     In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van de klant.

6.     Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder maar niet beperkt tot; het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of ongeval zal de opdracht voor zover mogelijk is naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. Klant kan fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

7.     Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Maaike van Schothorst Fotografie tijdig kan beginnen, komen daaruit extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant

8.     Voor alle fotografie op locatie, geldt dat de klant zelf verantwoordelijk is voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. Maaike van Schothorst Fotografie denkt uiteraard graag mee.

9.     De klant is zelf verantwoordelijk om een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien de klant in dat geval buiten geen foto’s wenst te laten maken.

10. Maaike van Schothorst Fotografiie is niet verantwoordelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Fotografie is een uiting van creativiteit en smaak. Indien opdrachtgever akkoord gaat met de offerte, gaat opdrachtgever tevens akkoord met de fotografie stijl en aanpak van Maaike van Schothorst Fotografie. Maaike van Schothorst is gerechtigd om de werkzaamheden naar eigen inzicht en creativiteit uit te voeren, met inachtneming van de wensen van opdrachtgever.

Betaling

11. Reiskosten en eventuele parkeerkosten en entreekosten van de locatie worden vergoed door de klant. Voor shoots verder dan 15km vanaf Hoofddorp worden 0,35 reiskosten in rekening gebracht.

12. Klant betaalt factuur voorafgaand aan de fotoshoot, wanneer deze is voldaan is de boeking definitief.

13. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Maaike van Schothorst Fotografie haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsplicht heeft voldaan.

14. Tarieven kunnen tussentijds gewijzigd worden, waarbij tarieven voor reeds geboekte shoots blijven staan. 

15. Alle bedragen genoemd in een aanbieding, offerte of Overeenkomst zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Levering

16. Maaike van Schothorst Fotografie hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden van twee weken.

17. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, digitaal.

18. Digitale bestanden worden alleen in JPEG geleverd.

 

Auteursrecht

19.  Het auteursrecht van de foto berust ten alle tijden bij de fotograaf.

20.  Het is niet toegestaan foto’s van de fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen.

21.  De aangeleverde foto’s mogen gedeeld worden op social media.

22.  De klant gaat akkoord met het publiceren van de foto’s op de website en social media van Maaike van Schothorst Fotografie, tenzij de klant nadrukkelijk voor of tijdens de fotoshoot laat weten dit niet toe te staan.

23. Foto’s zijn voor persoonlijk gebruik van de klant en mogen niet aan derden versterkt worden zonder toestemming van de fotograaf. 

 

Annulering

24. Mocht vanwege ziekte de fotoshoot niet door kunnen gaan, moet dit uiterlijk 4 uur van te voren doorgegeven zijn. Er wordt altijd een nieuwe datum afgesproken. 

25.In alle gevallen van schade door afwezigheid van Maaike van SchothorstFotografie door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het aanbieden van vervangende fotograaf of fotografen of anders door de klant reeds aan fotograaf voldane bedrag(en).

26.Wanneer de klant de opdracht annuleert na akkoord van de offerte en de aanbetaling heeft Maaike van Schothorst Fotografie het recht om de aanbetaling te behouden.

 

Anders

27. Maaike van Schothorst Fotografie is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van een afdruk bij een ander bedrijf.

28. De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden

29. Mochten er klachten zijn, dan moet dit binnen 7 dagen na ontvangst van de beelden, door Maaike van Schothorst Fotografie zijn ontvangen. Er wordt in overleg gekeken naar een passende oplossing.

30. Maaike van Schothorst bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De minimale bewaartermijn van persoonsgegevens voor administratie voor de belastingdienst is 7 jaar.

icon Maaike van Schothorst Fotografie

KvK inschrijving nr 80635598 -mobiel:0622903992 E-mail:info@maaikevanschothorst.nl

bottom of page